Els arbres de Berkeley. El problema del món extern en l’empirisme clàssic

Autor/a: Antoni Defez
Editorial: Publicacions Universitat de València
Organitza: Publicacions de la Universitat de València
A càrrec de: L’autor i Gustau Muñoz

Com podem assegurar que existeix un món extern a la nostra ment, i que aquest món és tal com ens el representem mentalment? Una estranya pregunta, sens dubte, però que constitueix un dels problemes que sovint ha ocupat els filòsofs de la nostra tradició a partir de l’edat moderna, i que aquest assaig intenta explorar posant el focus fonamentalment en els pensadors de l’empirisme clàssic: Hobbes, Locke, Berkeley i Hume.

29 October | 18:40
Presentació
Adult