Mestres valencianes republicanes

Autor/a: Mª Carmen Agulló Díaz
Editorial: Publicacions Universitat de València
Organitza: Publicacions de la Universitat de València
A càrrec de: L’autora, Blanca Juan Agulló i Adela Costa

Les mestres republicanes han estat invisibilitzades històricament per raons professionals, polítiques i de gènere. Aquest llibre recupera els noms, les experiències vitals i les pràctiques pedagògiques de quatre mestres i una normalista, compromeses amb la política educativa republicana, que treballaren a les comarques valencianes. Rescata, per tant, la nostra memòria historicoeducativa a partir de memòries individuals, i conforma un discurs col·lectiu amb veus i materials plurals. Pretén donar visibilitat unes dones, ciutadanes modernes, que, intentant canviar l’educació i la societat, es convertiren en les autèntiques llums de la República.

28 October | 18:20
Presentació
Adult