Blanca Juan Agulló, Mestres valencianes republicanes