Política de Privacidad

Última modificació el 12/01/2022

Qui és el responsable del tractament?

Identitat:

Direcció física:

Correu electrònic:

Telèfon:

Quines dades personals tractem?

En el marc dels diferents tractaments d'activitats realitzades en l'organització, es recapten els següents tipus:

Dades de caràcter identificatius.

Dades acadèmiques professionals.

Detalls de l'ocupació.

Característiques personals.

Amb quina finalitat i casos específics amb què tractem les dades personals?

En www.placadelllibre.com es tracten les dades personals amb les següents finalitats:

Clients: dur a terme la gestió de venda de béns i serveis, passarel·la de pagament, ofertes, pressupostos i contractes, atenció al client, contacte i relacions comercials.

Newsletter: Enviar informació a través dels mitjans proporcionats sobre les novetats, notícies, productes i serveis relacionats amb nosaltres o el nostre sector.

Contacte: respondre a les sol·licituds d'informació rebudes sobre els productes i serveis que s'ofereixen, així com donar resposta a qualsevol altra mena de pregunta que envien els usuaris.

Treballa amb nosaltres: Realitzar processos interns de selecció de personal, tant actuals com futurs. Característiques personals.

Amb les dades personals recaptades no s'elaboraran perfils ni es realitzaran decisions automatitzades.

Quina és la legitimació per al tractament de dades?

En l'organització es poden tractar informació de caràcter personal per a:

Consentiment: En accedir a la nostra web i emplenar els formularis o enviar-nos dades a través dels mitjans de contacte electrònics indicats, acceptes aquesta Política de Privacitat. És per això, que ens basem en el consentiment de l'usuari per al tractament de les seues dades. Addicionalment, t'informem que només usarem la informació de caràcter personal en virtut d'aquesta Política de Privacitat i, amb caràcter general, sol·licitarem el teu consentiment per a usos amb finalitats diferents d'aquells per als quals els vas atorgar inicialment. Finalment, t'informem que pots retirar el consentiment en qualsevol moment, només hauràs de posar-te en contacte amb nosaltres a través dels mitjans indicats en aquesta política de privacitat.

Per a la resposta a les sol·licituds, l'interessat haurà de proporcionar la informació mínima sol·licitada. En cas contracte, no podran ser ateses.

Amb qui compartim les dades personals?

Per a complir les finalitats anteriorment descrites, es pot compartir dades personals amb:

Proveïdors de serveis que realitzen serveis al nostre nom

Amb caràcter general, l'informem de les següents transferències de dades fora de l'Espai Econòmic Europeu: MailChimp per a ell va enviar d'informació comercial, habilitada per la garantia adequada següent: Clàusules contractuals tipus. Pot consultar més informació en el següent enllaç.

Quins drets pots exercir?

Segons la normativa europea els drets que li assisteixen són els següents:

Accés, dret a sol·licitar informació al responsable d'un fitxer sobre si les seues dades personals estan sent tractats.

Rectificació, dret que permet a la persona afectada sol·licitar la modificació de dades que siguen inexactes o incomplets.

Oposició, dret d'una persona a oposar-se al tractament de les seues dades personals o el cessament d'aquests.

Decisions individuals automatitzades, dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que produïsca efectes jurídics en ell o l'afecte significativament de manera similar

Decisions individuals automatitzades, dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que produïsca efectes jurídics en ell o l'afecte significativament de manera similar

Limitació, dret a suspendre el tractament de les dades personals de l'usuari en determinats suposats.

Supressió o Oblit, dret a supressió de les dades personals de l'interessat.

Portabilitat, dret a sol·licitar al responsable del tractament que se li faciliten les dades personals en un format estructurat i clar a un altre responsable.

El termini màxim per a la resolució de la sol·licitud és de 30 dies des de la seua recepció, pot prorrogar-se com a màxim per un termini de 2 mesos sempre que siga necessari.

El sol·licitant pot exercir els seus drets a través dels següents mitjans:

– Email a info@placadelllibre.com aportant documentació que acredite la identitat del sol·licitant (còpia de l'anvers del Document Nacional d'Identitat, o equivalent).

– Correu postal a l'adreça del responsable del tractament aportant documentació que acredite la identitat del sol·licitant (còpia de l'anvers del Document Nacional d'Identitat, o equivalent).

– En qualsevol cas, pot sol·licitar la tutela de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seua pàgina web.

Canvis en la política de privacitat

Eventualment, aquesta Política de Privacitat pot ser revisada amb la finalitat d'actualitzar els canvis en la legislació vigent, actualitzar els procediments de recollida i ús de la informació de caràcter personal, l'aparició de nous serveis o l'exclusió d'uns altres. Aquests canvis seran vigents a partir de la seua publicació en la web, per la qual cosa és important que revises regularment aquesta Política de Privacitat amb la finalitat de romandre informat sobre els canvis haguts.